Kursmaterial - Mallar och sidhantering i Word 2010

November 2, 2014  |  By  | 


Övning 2 - Försättsblad  Infoga ett Försättsblad utifrån valfri mall till dokumentet Övningstexter – Mallar och sidhantering .  Obligatorisk text på försättsbladet är Grundkurs i Word 2010 , Kursledare Annika Lundin .  Lämna dokumentet Öppet och fortsätt till övning 3. 1. Visa fliken Infoga och klicka på Försättsblad 2. Klicka på önskad mall Mallen placeras först i dokumentet oavsett var insättningspunkten är placerad. Text inom hakparanteser [ xxxxxx] kallas platshållare och ersätts automatiskt då du klickar på texten och börjar skriva. Du tar bort platshållare genom att markera de du inte vill använda och trycker på Delete . 1 2

More from brolin.lundin