הגטו- מידע לתלמיד

January 19, 2014  |  By  | 


תלמידים חביבים, לפניכם מידע בנושא: "חיי הילדים בגטו" קראו את הספרון בעיון רב ופעלו עפ"י ההנחיות. למידה מהנה