CON_schoolgids2011_binnenwerk_HR

April 30, 2015  |  By  | 


Woord vooraf Beste ouder(s) en/o verzorger(s), Hierbij bieden wij u met veel genoegen de schoolgids van de Con- stantijnschool, voor het schooljaar 2011-2012 aan. Het doel van deze gids is om u nadere inormatie te geven over het onderwijs op onze sch

More from Kars