JIRIM

April 29, 2015  |  By  | 


JIRIM • . Jirim wujud dalam tiga keadaan iaitu pepejal , cecair dan gas. • Jirim terdiri daripada zarah- zarah yang kecil dan diskret . TIGA KEADAAN JIRIM PEPEJALCECAIRGAS PEPEJAL Zarah-zarah dalam pepejal tersusun rapat dan hanya bergetar pada kedud