Giao tiếp tiếng Anh trong ngày đầu đi làm

September 23, 2015  |  By  | 


nhanh bên ph ả i tòa nhà. H ọ có bánh k ẹp tươi và thỉ nh tho ả ng có món súp rau c ủ n ữ a. Nó cũng khá ngon đấ y.) B: "That sounds good. I’ll try . Thank you so much." (Nghe có vè tuy ệt đấ y. Tôi s ẽ th ử

More from Maria Olala

Page 1 / 4