FLUENCY, apa yang anda perlu tahu

November 26, 2016  |  By  | 


Category: Education

Apa itu Kefasihan, Fluency? • Definisi kefasihan yang saya pegang ialah definisi yang diketengahkan oleh Nation (2014); “Satu tahap kepantasan yang anda miliki ketika memahami dan menggunakan bahasa.” • Ini kerana definisi tersebut

More from Mohd Taki