Methodieken

October 30, 2014  |  By  | 


2 Kennismaking en ijsbreke M EE UITWIS ON T D TOEGANKE V O VOORBE I NFOR E FFI INSP VERGA INSPI DOEN S E LING EKKEN LIJK H EID RM REI D ING MEREN CIËNT RAA K D E RING RERE N INHOUDSTAFEL Volgende thema’s komen aan bod: Kennismaking en ijsbrekers ................................... blz. 4 Uitwisselen .............................................................................. blz. 16 Informeren ................................................................................ blz. 24 Brainstormen ........................................................................ blz. 32 Beslissen ...................................................................................... blz. 42