Faghæfte: Når voksne krænker

October 3, 2015  |  By  | 


I dette hæfte får du en bred introduktion til, hvad seksuelle overgreb på børn er. Hæftet er det første af fire hæfter henvendt til voksne. De første tre hæfter sætter fokus på, hvad man kan gøre, når mistanken om et seksuelt overgreb opstår og på, hvordan man skal forholde sig, når mistanken bliver til en konkret sag. Det fjerde faghæfte handler om IT-relaterede overgreb.