Faghæfte: Overgrebsbilleder

October 3, 2015  |  By  | 


Der er tre grunde til, at det er ulovligt at se på, opbevare og videresende billeder af seksuelle overgreb på børn. For det første bliver børnene udsat for en seksuel forbrydelse, når billederne bliver optaget. For det andet bliver børnene igen udsat for overgreb, hver gang billederne bliver vist, fordi de bliver udstillet som seksuelle objekter. En krænkelse de må leve med hele deres liv. Og for det tredje er udbredelsen af billederne med til at skabe en efterspørgsel på flere billeder og dermed tilskynde til nye overgreb på børn.

More from Red Barnet