Virus

November 23, 2016  |  By  | 


Category: Science

VIRUS ENTERICOS Nombre: Norovirus Familia Virae: Caliciviridae Simetría: Icosaédrico Virion: Tamaño: Ácido Nucleico Enfermedad que causa Vía de transmisión: Desnudo 27-38 nm RNA Monocatenario Gastroenteritis