bengkel-power point

April 29, 2015  |  By  | 


Diakhir pembelajaran ini pelajar akan dapat :  Mendefinisikan tenaga yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui  Mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui  Menerangkan kegunaan