Mùa hè xanh 2016 | Tình nguyện Sông Mã

May 25, 2016  |  By  | 


Category: Nonprofit

Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2016 của Đội TNTN Sông Mã được tổ chức tại xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.