эл.кітап

December 5, 2014  |  By  | 


Кам Камшат Избасарова Мат.14.1 - А 2 желтоқсан, 2014 Ақпараттық жүйелер - үлкен көлемді ақпаратты сақтауға, реттеуге және талдауға арналған құралдар кешені. Ақпараттық жүйелер электронды және электрондық емес болады. Электронды емес ақпараттық жүйелерге:  Библиотекадағы каталог;  Ауруханадағы регистратура;  Кітапхана. Электронды ақпараттық жүйелерге:  Кәсіпорынның кадрлар бөлімінің деректер қоры;  Ұялы телефондағы жазба кітапшасы;  Интернет желісі. Ақпараттық жүйелер 3 түрі белгілі: 1. Деректер қоры – үлкен көлемді құрылымданған ақпаратты сақтауға арналған жүйе (шаблон бойынша ендірілетін ақпарат) анықталған типті. Жалпы ДҚБЖ –деп құру, енгізу және ДҚ қолдану процестерін қолдайтын кез - келген программалық өнімді айтуға болады. Деректер қорына келесі ақпараттық жүйелер жатады: o Кітапхана каталогы; o Ауруханадағы регистратура; o Ұялы телефондағы жазба кітапшасы; o Кадрлар бөлімінің деректер қоры. 2. Білімдер қоры – құрылымданбаған түрлі типті үлкен көлемді ақпаратты сақтауға арналған жүйе. Білімдер қорына келесі ақпараттық жүйелер жатады: o Кітапхана; o Интернет желісі. 3. Ақпараттық аналитикалық жүйе - ақпаратты сақтауға және сақталатын ақпаратты талдауға арналған o Exсel; o STATISTICA; o SPSS; o 1С бухгалтерия; o 1C предприятие. Барлық электрондық ақпараттық жүйелер сақталуы бойынша екі классқа бөлінеді: