AAB_revista_15_Sq_web (1)

April 22, 2015  |  By  | 


2Universiteti AAB Udhëzues për studentë të rinj Pse të studiojmë? Pse të studiojmë? Rëndësia e studimeve të larta. Në Kosovë ka rreth 30 institucione të arsimit të lartë dhe mbi 70 mijë studentë aktivë. Regjistrimi dhe vijimi i stu- dime

More from Alket