2_INSTRUMEN_PdP_GURU

May 22, 2015  |  By  | 


I2F2015 INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU AKADEMIK I2F2015 KOD DIMENSI, ELEMEN DAN ASPEK DESKRIPSI KAEDAH PENILAIAN PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU KAEDAH PEN

More from asma

Page 1 / 2