Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

ארס

asaf


Published on December 3, 2014

תוהז תדועת • המחלמה לא היה סרא , ותוא ואנש הארנכש הרהו סואז לש םנב . • האנש ררועמו ירזכא רוציכ סרא תא םיראתמה תורוקמ םנשי . • םדמ בוקעו ינחצר לא םשב ותוא םינכמה שי , • התומלגתהב ישונאה ןימה תללק , הז םעו - ןדחפ , • ועצפיהב חרובו באכ ךותמ חנוגה . • תויגולותימ תודגאב תוקוחר םיתעל עיפומ סרא . • תטלוב תוישיא אוה ןיא . בהאמכ עיפומ אוה תחא הדגאב , • המחלמ למס אוה בורל ךא .