Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

spotkanie_z_grosikiem_kwiecien

tadeusz


Published on December 4, 2014

Przypomnieliśmy sobie zasady obowiązujące pieszych i rowerzystów. Poznaliśmy budowę i niezbędne wyposażenie roweru. Na placu zabaw odczytaliśmy regulamin, żeby zgodnie i bezpiecznie bawić się na nim. Uczniowie segregują karty, na których znajdują się ilustracje z zachowaniami bezpiecznymi i zagrażającymi życiu. W domu dzieci zapytają rodziców, jaki wpływ na ich zakupy ma reklama oraz jak bezpiecznie bawić się w domu i na dworze. Opracowała: Eliza Kutnik