Elliott's and Associates- Specialist I Biofeedback Och Neuro

April 29, 2015  |  By  | 


• HRV (Heart Rat e Variability), • Temperatur och respiration utbildning • EEG (elektroencefalogram) Neurofeedback har vuxit snabbt som ett specialiserat område i Biofeedback. Medan neurofeedback minskar stress och tillåter en person att uppnå

More from Carol Krause