jul - august

January 10, 2014  |  By  |  Impressions: 70  | 


Časopis Mesiac v škôlke vychádza 1 x mesačne Registračné číslo MK SR: EV 4756/13 ISSN 1339–1860 Vydavateľ: IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o., Žitavská 14, 821 07 Bratislava Spoločnosť zapísaná v OROS BA I, odd. Sro, vl. 35314/B

More from matkosatnko