spoznavame - september

January 10, 2014  |  By  |  Impressions: 116  | 


Časopis Spoznávame svet okolo nás vychádza 10 x ročne Registračné číslo MK SR: EV 4843/13 ISSN 1339-3928 Vydavateľ: IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o., itavská 14, 821 07 Bratislava Spoločnosť zapísaná v OROS BA I, odd. Sro, vl. 35314/B

More from matkosatnko