Retorik elevplanering - Google Dokument

November 21, 2014  |  By  | 


Innehållsförteckning RETORIK Konsten att tala väl och bli lyssnad på Innehållsförteckning Introduktion retorik Intellectio (bestäm ämne och gör en retorisk analys) Inventio (sök material/fakta till talet) Dispositio (strukturera) och Elocutio (skriv manus och smycka språket) del 1 Inledning Dispositio (strukturera) och Elocutio (skriv manus och smycka språket) del 2 Mittpartiet Dispositio (strukturera) och Elocutio (manus och språk) del 3 Avslutning Elocutio - skriv manus och smycka språket Memoria - lär dig ditt tal Actio - att framföra talet, röst, gester och utstrålning