Makabagong Paraan ng Pagbasa

February 25, 2014  |  By  | 


Ang Makabagong Paraan ng Pagbasa ay isang aklat na makatutulong sa bata na makapagbasa sa madali, sistematiko at kawili-wiling paraan. Mga makabuluhang hakbang ng Phono-Visual Approach ang ginamit sa aklat na ito. Ang mga aralin ay inilahad sa pamamagitan nang pag-awit, pagtula at paglalaro. Mayroong nakahandang Teacher’s Guide na magagamit na patnubay ng guro sa pagtukoy sa mga aralin sa aklat na makatutulong sa paglinang ng kasanayan.

Page 1 / 4