MS29def

October 9, 2015  |  By  | 


2 SUMARI 3 Editorial 4 Una ullada a la cooperació sindical. 9 Visita d’Efrén Sandoval i Lesbia Amézquita MSICG (Guatemala) 10 Promoció del diàleg social a Kosovo. 11 Defensem el Treball Digne. 12 Visita d’Ana Cristi

More from ecpecp