Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

pdf2

ecpecp


Published on October 9, 2015

2 ACTIVITAT INSTITUCIONAL I INCIDÈNCIA POLÍTICA Fotografia: TCDHC, comparaixença al Parlament de Catalunya L’activitat institucional de la Fun- dació s’ha centrat, d’una banda, en l’assistència als Consells de Coope- ració municipals i inst