4. Πρόσθετες πληροφορίες

October 1, 2015  |  By  | 


Η παλιά γραφή : είναι η γραφή που χρησιμοποιούσαν οι Μυκηναίοι. Η γραφή αυτή ονομάζεται Γραμμική Β΄ και εμφανίστηκε περίπου γύρω στο 1500 π.Χ. Ο