lista_de_lucrari

Andrei Stranis


Published on October 9, 2015

9. Dobrot ă Gabriela, Chirculescu Maria Felicia, Rela ţ ii financiare ş i valutare interna ţ ionale , Editura Academica Brâncu ş i, Târgu Jiu, 973-8436-87-7, 2004; 10. Dobrot ă Gabriela, Bu ş an Gabriela, Popeang ă Vasile Nicolae, Gestiu