SKJT PKG KP

May 20, 2015  |  By  | 


Surah at-Takathur: Teguran Terhadap Kelekaan. ِ  م ْ    ِ ِ  ـ  لا ِ ِ  ه ٰ ـ َ  ْ ح  زلا ِ ِ  م  ح  زلا ِ ُ م ُ كب َ  ْ ل َ أ ِ ِ ُ ز ُ ثب َ   لا ِ

More from hamzah