Thema 3 les 1 t-m 5

October 27, 2014  |  By  | 


Maar dat duurde niet lang. In 1830 kwamen de Belgen in verzet. Ze maakten zich los van Nederland. video: Het verlies van Belgïe In 1840 werd Willem I opgevolgd door zijn zoon. Willem II voelde, net als zijn vader, niets voor inspraak van de bevolking. Maar gebeurtenissen in 1848 brachten hem op andere gedachten. In Parijs was weer een revolutie uitgebroken. De Franse koning moest vluchten. In andere landen kwam het ook tot opstanden. Mensen streden voor een gekozen regering en voor meer vrijheid. video: Koning Willem 2 De beweging die opkwam voor meer vrijheid en inspraak, heet liberalisme. Willem II was bang dat het geweld zou overslaan naar Nederland. Daarom gaf hij de liberalen hun zin. Thorbecke, de leider van de liberalen, mocht een nieuwe grondwet maken. In die grondwet zou worden vastgelegd hoe het land bestuurd moest worden. In de grondwet van 1848 werden grondrechten opgenomen, zoals *vrijheid van godsdienst en de vrijheid om je mening te geven. *In de grondwet stond ook dat de koning niet meer in zijn eentje besluiten mocht nemen. Dat moest hij overlaten aan ministers en aan het parlement. *Een minister die een nieuwe wet wilde invoeren, moest goedkeuring vragen aan het parlement niet meer aan de koning ( koning is onschendbaar geworden of Ministeriele Verantwoordelijkheid genoemd) *Het parlem ent besliste ook hoeveel geld de regering mocht uitgeven. *In het vervolg mochten burgers de leden van het parlement kiezen. Het parlement bestond uit de Eerste en Tweede Kamer. Maar alleen rijke, mannelijke burgers hadden kiesrecht ( = Censuskiesrecht). Het grootste deel van de bevolking mocht dus niet kiezen. Nederland was in 1848 nog geen echte democratie. Liberalen waren ook voor vrijheid voor ondernemers. Handel en industrie konden het best groeien als er geen regels waren. Volgens het economisch liberalisme betekende meer economische vrijheid, een grotere kans voor iedereen om rijk te worden. Video: Grondwet 1848 Leren : Begrippen leren Thema 3

More from Harry Maas

Page 1 / 2