‏‏עותק של פיתוח ראיה מרחבית[1]

June 16, 2014  |  By  | 


תיבחרמ היאר חותיפ ףוטעמ תידיע לכה ב ליחתה ... • הנותנ הבית ABCDA’B’C’D’ ןבלמ הסיסבש ( טוטרס ואר .) אוה הביתה הבוג ךרוא

More from idit