Pendidikan islam pkg

April 29, 2015  |  By  | 


OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1- LAUT MATI GUA HIRAK MAQAM NABI IBRAHIM TELAGA ZAM ZAM PENGERTIAN NABI 1-LelakipilihanAllah 2-MendapatwahyudaripadaAllah 3-Wahyuuntukpanduandirinyasahaja 4-Tidakwajibmenyampaikanwahyukepada oranglain.

More from idliana ahmad