SUNCE3

November 24, 2014  |  By  | 


2 UVOD SADRŽAJ: Vjeronaučna olimpijada…..….…………3 Događaji kroz godinu………………..4 -17 Ljubav koja nema kraj..…………...18 -19 Učenička zadruga................................20 S naših satova......................................21 Zanimljivosti........................................22 Talent show....................................23-25 Naši uspjesi....................................26 -27 Terenska nastava...........................28-30 Maturalac……………………………….31 Terenski rad........................................32 Školska knjižnica................................33 Likovni i literarni radovi...............34-35 Kolaž fotografija..................................36 SUNCE – list učenika i učitelja Osnovne škole Bisag Bisag, studeni 2014. Izdavač: Osnovna škola Bisag Za izdavača: Draženka Švelec - Juričić, ravnateljica Glavna urednica: Karla Roginek, 8. r. Odgovorna urednica: Danijela Peček, knjižničarka Uredništvo: Karla Roginek, Gabrijela Kovačević, Antonija Fišter, Mia Marković, Danijela Mar- getić, Ivana Vrtar, Veronika Čehulić, Helena Škarec, Mateo Vrščak, Renata Roš, Marija Trglačnik Lektura: Danijela Peček, knjižničarka Grafički urednik: Ivica Rojc, učitelj informatike Učitelji suradnici: Draženka Švelec - Juričić, Snježana Antolković, Brani- mir Vincek, Vlado Derdić, Sanja Mamić, Lidija Klaus, Marijana Habijan, Ivana Sviben, Tihana Sremec, Anica Kukec, Branka Čuljak, Ana Derdić Fotografije: Ana Derdić,, Dalija Vujec, Vlado Derdić, Sanja Mamić, Lidija Klaus, Ivana Sviben, Naslovnica i zadnja stranica: Vlado Derdić , tajnik Riječi urednice Sudjelovanje „Sunca“ na LiDraNu 2014. Ohrabreni prošlogodiš- njim uspjehom prvog bro- ja našeg lista Sunce, koji je na županijskoj smotri bio predložen za državnu smotru LiDraNo 2013., i ove smo godine prijavili drugi broj za ovogodišnju županijsku smotru LiDra- No. Okrugli stol za lite- rarni i novinarski izraz održan je u Osnovnoj školi Breznički Hum 4. veljače 2014. U izboru za najbolji školski list natjecalo se 10 listova osnovnih škola iz cijele županije. Konkuren- cija je bila oštra, a svaki časopis lijep, zanimljiv i kvalitetan na svoj način. Nažalost, ove godine naš list nije ušao među prvih pet te tako nije bio predlo- žen za državnu smotru. Osim školskih listova, natjecali su se literarni i novinarski radovi te radij- ske emisije koje su bile vrlo zabavne. Našu školu i školski list predstavljala je učeni- ca sedmog razreda Marija Trglačnik u pratnji ravna- teljice škole Draženke Švelec - Juričić i knjižni- čarke Danijele Peček. Us- prkos tome što je naš ovo- godišnji put završio na županijskoj razini, bile smo ponosne na svoj proi- zvod i sretne zbog sudjelo- vanja na smotri LiDraNo. Marija Trglačnik, 7. razred Drage čitateljice, dragi čitatelji! Drago nam je što vam možemo predstaviti već treći broj časopisa Sun- ce. Ove godine prvi put ne izlazimo u tiskanom, već u digitalnom obliku, ali sadržaja i zanimlji- vosti neće manjkati ni ovaj put. Naši novinari imali su jako puno posla tijekom cijele školske godine. Pokušat ćemo vam pri- kazati što smo sve radili i čime smo se sve bavili, a također ćemo se poh- valiti i uspjesima koje smo postigli. Predstavit ćemo vam našu učeničku zadrugu Grofeki, terensku nas- tavu, na duplerici ćemo se pohvaliti uspjehom predstave Ljubav koja nema kraj, i još mnogo toga. Bilo je mnogo događaja koje smo obilježili na različite načine, a istak- nula bih Dječji tjedan, Božićnu priredbu, Dan Europe, Nikolinje i or- ganizaciju Jesenskog sajma. Nadamo se da ćemo vam uspjeti dočarati sliku svega onoga što ćete pročitati, da će vam biti zabavno i zanimlji- vo. Vaša urednica Karla Roginek, 8. r .

More from irojc31