Railtechniek dig.brochure_los

November 24, 2014  |  By  | 


Hoofdstuk ProRail Railtechniek in het kort2 railtechniek in het kort Hoofdstuk ProRail Railtechniek in het kort3 Wat doen we? Railtechniek beheert risico’s binnen (technische) projecten en programma’s van ProRail door aan het begin van een project de complete klantvraag in beeld te krijgen. De vaak abstracte vraag van de opdrachtgever wordt helder vastgelegd en vertaald naar een veilige en passende oplossing. Railtechniek formuleert een antwoord op vragen als: “Wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen om de spoorcapaciteit op het tracé te vergroten en welke voldoet het best?”, “Voldoet het ontwerp voor dit emplacement aan de zichtbaarheidseisen voor de machinist?”, “Wat zijn de gevolgen en kosten wanneer bij een station gegraven wordt voor een onderdoorgang?” of “Wat zijn de mogelijkheden om spoorvernieuwing te combineren met de realisatie van een aanpassing van de sporenlay-out?” Wij verbinden Railtechniek legt op tijd de verbinding met haar omgeving. Extern met betrokken partners als NS, gemeenten, aan ­ nemers en ingenieursbureaus. Intern met bijvoorbeeld Vervoer&Dienstregeling, Bouwmanagement, Project­ management, Grond Juridische Zaken en Architectuur en techniek van Asset Management. Wij werken nauw samen in een multidisciplinair team. Dit levert ons veel kennis op, uiteenlopend van innovatieve oplossingen, lokale situaties tot en met kennis over processen van emplacementen en kunstwerken. Onafhankelijk en resultaatgericht De mensen van Railtechniek zijn ervaren specialisten en werken volgens een integrale, onafhankelijke en resultaat­ gerichte aanpak. Door naast de klantwensen ook de interne klantwensen op te halen maakt elke aanpassing aan het spoorsysteem dit systeem veiliger, sneller, goedkoper en prettiger. Hierdoor speelt Railtechniek een belangrijke rol in het behalen van de bedrijfsdoelen van ProRail. Ontwikkeling Railtechniek Door Design&Construct en meer grip op het project ontstaat Railtechniek in 2006. Sindsdien geven medewerkers van Railtechniek met kennis van de spoorinfrastructuur leiding aan de technische processen in een project. Behalve het technisch uitvoeren van projecten gaat het ook om de balans tussen diverse belangen: milieu, economie en marktwerking. Railtechniek werkt i expliciet conform de werkmethode Systems Engineering. Afdelingsdoelstellingen Railtechniek In ons dagelijkse werk streven we naar een betrouwbaar en veilig spoornetwerk met voldoende capaciteit voor personen­ en goederenvervoerders. We werken hierbij nauw samen met de overheid, de vervoerders en diverse marktpartijen als ingenieursbureaus en aannemers. MISSIE Met inzet van kennis van de markt, de omge­ ving en de technische inhoud en een integrale aanpak binnen/bij projecten is Railtechniek een onafhankelijke en on misbare schakel voor ProRail bij het behalen van haar doelen. VISIE “Een kostendekkend spoornetwerk” FEITEN Januari 2015: • 475 projecten • 160 professioneels • Engineeringskosten in en extern