สุรพล แก้วตา-อู๋

สุรพล แก้วตา-อู๋

www.kaewta.com

อาชีพรับราชการ จบการศึกษาด้านสาธารณสุขศสาตร์, รัฐประศาสนศาสตร์ สนใจงานด้านการดนตรี การเขียนเพลง การเขียนหนังสือ
และสนใจธุรกิจเครือข่าย

Publications