สุรพล แก้วตา-อู๋
0 followers

สุรพล แก้วตา-อู๋

followed
www.kaewta.com

อาชีพรับราชการ จบการศึกษาด้านสาธารณสุขศสาตร์, รัฐประศาสนศาสตร์ สนใจงานด้านการดนตรี การเขียนเพลง การเขียนหนังสือ
และสนใจธุรกิจเครือข่าย

Publications