Kreatívne bubnovanie

February 22, 2015  |  By  | 


www.spisiakoviny.sk Kreavne BUBNOVANIE® - RYTMUS VAŠEJ ŠKOLY! Prečo sa bubnuje v školách? upevnenie sociálnych väzieb medzi deťmi nový pohľad na rolu každého jednotlivca v rámci triedneho kolekvu zvyšuje schopnosť koncentrácie (naj

More from Keram Akarts