knyga

January 6, 2015  |  By  | 


UDK 004.9(756.1) M A 36 Apsvarstyta ir rekomenduota leisti Šiaulių kolegijos Informacinių technologijų komiteto posėdyje, vykusiame 2014 m. lapkričio 1 d. (protokolas Nr. VT3 -4). Recenzentas: Dr. Martynas Kalpokas Kalbos redaktorė Aldona Petrauskienė ISBN 978-605-245-159-3

More from Kestis Nova