PPPMBAHASAMELAYUSJKTahun2

June 17, 2014  |  By  | 


PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN 2 BAHASA MELAYU SJK TAHUN 2 2 MATLAMAT Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan boleh

More from Lee