ADD

May 23, 2016  |  By  | 


Category: Medical

2 (13) För att diagnosen ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet ska ställas krävs att minst sex av nio beskrivna symtom på ouppmärksamhet föreligger. I engelskspråkig litteratur kallas denna undergrupp ADHD Predominantly Inattentive Type

More from lottaritar