Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

PP-2013

mechlod


Published on December 1, 2014

Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ .......................................................................................................................... 2 II. HELYZETELEMZÉS ........................................................................................................ 3 III. NEVELÉSI PROGRAM ................................................................................................... 6 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK .......................................................................................... 6 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI ..................................................................................................... 8 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK 11 ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM ................................................................. 13 AZ ELSŐSEGÉLY - NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV ..................................................................................... 15 IS KOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM ......................................................... 177 A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK ................................ 19 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGI RENDSZER ÉS SZERVEZETI FORMÁK ............................................................................................................................. 21 A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI .............................................. 26 AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK FELADATAI ..................................................................................................................... .. 31 A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE .......................................................... 37 AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK ..................................................................................................................... . 42 A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI ................................................. 49 A Z ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK, ÉS ÁTVÉTELÉNEK ELVEI ............................................................... 51 A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁNAK SEGÍTÉSE ......................... 52 IV. HELYI TANTERV ......................................................................................................... 59 A VÁLASZTOTT KERETTANTERV, AZ ISKOLÁBAN TANÍTOTT KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖTELEZŐ (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGYAK ÉS ÓRASZÁMAIK (ÓRATERV) ........................................................................................................................ 59 SPORTISKOLA ................................................................................................................... 70 AZ OTTHONI (napközi otthoni ) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT FELADA TOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ..................................................................................... 85 JUTALMAZÁS, BÜNTETÉS, MAGATARTÁS, SZORGALOM ÉRTÉKELÉSE ........... 87 A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA .............................................................................................................................. .. 91 A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE ........................................................ 93 V. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK ....................... 99 VI. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSÁRA ÉS JÓVÁHAGYÁSÁRA VONATKOZÓ ZÁRADÉK ................................................................................................ 101

Similar publications