Westward Group Climate Change Tokyo, Asia, Paris Summit: Klimatf

November 22, 2014  |  By  | 


USA-Kina flytta om klimatförändringar som är kritiska till Asien En uppsättning rapporter av den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC), sist som släpptes den 2 November, 2014, sätter scenen för regeringar att förnya sina ansträngningar på frågan genom ambitiösa åtaganden för ett heltäckande klimatavtal i Paris i December 2015.

More from Mikel Voth