Opdracht stripverhaal

November 1, 2014  |  By  | 


Deel 3 Maak nu de strip op www.pixton.com . - Je eerste plaatje van jouw hoofdstuk moet aansluiten op de laatste scene van het vorige hoofdstuk. - Je laatste plaatje moet aansluiten bij de eerste scene van het volgende hoofdstuk Beoordeling: Onderdeel Aantal punten Behaald 1. Beantwoording van de vragen 5 2. Samenvatten van de plaatjes in één korte zin per plaatje. 6 3. Achtergrond 1 4. Uiterlijk 1 5. Gezichtsuitdrukkingen 1 6. Karakter 1 7. Aansluiting op de andere hoofdstukken 1 8. Tekst 1 9. Spelling en zinsopbouw 1 10. Verhaallijn 1 11. Relatie personen 1 Cijfer Aantal te behalen punten: 20 13 punten is een 6 Voorbeeld