Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

Systemy liczbowe

moniak84


Published on November 20, 2016

Jedynkowy system liczbowy -najprostszy możliwy system liczbowy. Do zapisu liczb w tym systemie stosuje się wyłącznie jeden znak oznaczający liczbę "1". Kolejne liczby tworzy się przez powtarzanie tego znaku tyle razy, ile

Similar publications