Nota 2B

June 18, 2014  |  By  | 


Manual Kecergasan Fizikal oleh Kok Lian Yee 1 TAJUK 6 MELATIH DAYA TAHAN KARDIOVASKULAR 6.1 Apa dia daya tahan kardiovaskular? Daya tahan kardiovaskular ( cardiovascular endurance ) adalah kebolehan seseorang melakukan aktiviti seluruh badan (

More from LEE LI YIN