Hoa Phụng Tiên

October 29, 2014  |  By  | 


Một hôm, sau khi đã bú no, con rắn đầu tiên nói nhỏ vào tai mụ : - Vì sao hoa của nhà Rôta lúc nào cũng bừng nở, còn hoa nhà bà thì không? Kexta nổi cơn tam bành, dẫm nát hết vườn hoa của Rôta, thậm chí cả hàng rào cao bao quanh khu vườn mụ cũng phá đi. Con rắn thứ hai ỉ eo : - Nếu bà có nhiều hoa đẹp, bà có thể đem ra chợ bán, bà sẽ thu được cơ man nào là tiền! "Ôi, tiền! Tiền! Ta sẽ tích góp được nhiều tiền!" Kexta như một kẻ điên khùng. Lúc ấy có một người lạ mặt đói rách ghé vào sân nhà mụ xin ăn, con rắn thứ ba xúi: - Chớ có phung phí tiền của nhà mình, dù cho hắn chết ngay tại đây! Người lạ mặt liền bỏ sang nhà khác xin ăn. Thế rồi con rắn thứ năm lại phun phì phì vào tai mụ những lời đường mật: - Mẹ bà đã còng lưng vì bà rồi, vậy bà làm việc để làm gì? Tốt nhất là bà nên nằm khệnh với chiếc chăn bông, gối nhung kia mà nghỉ cho khoẻ. Kexta nằm ườn ra giường. Con rắn thứ sáu lại khích bác bà: - Láng giềng ở đây rất tốt bụng với nhau. Bà thử xúi họ cãi nhau xem sao. Thế là Kexta vùng dậy, chạy ngay sang nhà ở Babenca vốn nhẹ dạ và hay ba toác, ruột để ngoài da. - Này, Babenca, ta đã bắt quả tang chồng mi hay trèo qua cửa sổ sang nhà con Rôta đó.

More from mrblu1994

Page 1 / 3