PKGKP 19mei15 JIRIM DAN ALAM

May 20, 2015  |  By  | 


 Semasa respirasi sel, sebatian makanan bergabung dengan oksigen untuk membebaskan tenaga yang tersimpan dalam makanan.  Tenaga ini digunakan oleh sel-sel badan untuk menjalankan pelbagai aktiviti dan proses hidup.  Respirasi berlaku pada setiap m

More from na