CONTOH FAIL MEJA GPM

September 7, 2014  |  By  | 


FAIL MEJA GURU PERPUSTAKAAN & MEDIA 4. Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang dan kemaskini. 5. Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. 6. Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu. 7. Merancang, melaksana dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah. 8. Merancang dan mengurus program promosi Pusat Sumber Sekolah. 9. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber. 10. Berhubung dan bekerjasama dengan Pusat Sumber Pendidikan Negeri/PKG/Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah. 11. Menyelia dan mengurus bahan-bahan Pusat Sumber Sekolah. 12. Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk/Kerja Pusat Sumber Sekolah. 13. Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah. 14. Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan Pusat Sumber Sekolah. 15. Mempromosi dan menjadi ahli persatuan Perpustakaan/Pusat Sumber Sekolah Negeri. 16. Menjalankan penyelidikan/kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah. 17. Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan, mengurusan, program dan aktiviti serta kewangan Pusat Sumber Sekolah. 18. Menghantar data dan laporan pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah khasnya Laporan Pusat sumber Sekolah dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan BTPN pada bulan Oktober setiap tahun. 19. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari masa ke semasa. (* Boleh diubahsuai mengikut keadaan sekolah masing-masing)

More from pkgsipitang