Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

Prezentacja1

psp32


Published on November 17, 2016

Urodził się 5 grudnia 1867r. w Zułowie Prowadził działalność konspiracyjną W 1914 roku powstaje Pierwsza Kompania Kadrowa 11 listopada 1918r. otrzymuje naczelne dowództwo nad Wojskiem polskim

Similar publications