אגורה באהלך

March 27, 2014  |  By  | 


הר"ר מרדכי פרקש, תשובות והערות על ד' חלקי שלחן ערוך, בעלוויו וואשינגטאן, תשס"ח