IBADAH THN 3

May 12, 2015  |  By  | 


 BAHAGIAN ULUM SYARIAH TERDAPAT BEBERAPA BAB. ANTARA BABNYA ADALAH IBADAH. IBADAH ADALAH MENTAATI PERINTAH ALLAH.  IBADAH ADALAH SETIAP PERKARA YANG DILAKUKAN KERANA ALLAH DAN TIDAK MENYALAHI PERINTAH ALLAH

More from mariam lani