Ο πόλεμος των Εσωτερικών .Αμυντικών Μηχανισμών (Βιολογία)

October 4, 2016  |  By  | 


Category: Science, Health, Education

Πρόκειται για μια εργασία στο μάθημα της Βιολογίας Β΄Γυμνασίου, η οποία ανέδειξε τις ικανότητες των μαθητών, καλλιέργησε τη δημιουργικότητά και τη μεταγνώση

More from sophiasmyrni