cap20

April 28, 2015  |  By  | 


- riscul datorat mediului de decontare, numit riscul neîndeplinirii opera ţ iilor financiare. Riscurile principale cu care se confrunt ă intermediarii de pl ăţ i Riscurile apar deoarece fiecare intermediar de pl ăţ i prime ş te ş i disponibilize

Page 1 / 14